• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

  • Nejlevnější 360° fotografie                               3D zobrazení

Radiová reklama

Rádio je médium s masovým zásahem. Poslouchá ho téměř 85% populace České republiky. Jednou z největších výhod rádiové reklamy je jeho rychlost a flexibilita.

Prostřednictvím rádia se dá zacílit na konkrétní cílové skupiny

Radiová reklama-images

 

Radio spot

Tvorba klasického spotu umístěného v reklamním bloku. Návrh scénáře, hlasový casting, hudba, technické zajištění, nejvhodnější výběr rozhlasových stanic dle dané cílové skupiny a zaměření.

 

Sponzoring

Vytvoření krátkých rozhlasových sdělení, která mají spojitost s pořadem. Dotváří se tak povědomí o propagovaném produktu.

 

Soutěže a akční balíčky

Krátký reklamní vstup spolu s propagací v živých vstupech spolu se zábavnou formou ohodnocení posluchačů, zajistí se tak pozitivní povědomí značky či produktu.

Rádio je médium s masovým zásahem. Poslouchá ho téměř 85% populace České republiky. Jednou z největších výhod rádiové reklamy je jeho rychlost a flexibilita.

Prostřednictvím rádia se dá zacílit na konkrétní cílové skupiny

 

Radio spot

Tvorba klasického spotu umístěného v reklamním bloku. Návrh scénáře, hlasový casting, hudba, technické zajištění, nejvhodnější výběr rozhlasových stanic dle dané cílové skupiny a zaměření.

 

Sponzoring

Vytvoření krátkých rozhlasových sdělení, která mají spojitost s pořadem. Dotváří se tak povědomí o propagovaném produktu.

 

Soutěže a akční balíčky

Krátký reklamní vstup spolu s propagací v živých vstupech spolu se zábavnou formou ohodnocení posluchačů, zajistí se tak pozitivní povědomí značky či produktu.

Nabídka služeb: